Fagdommere satte drapsfrifinnelse til side

Borgarting lagmannsrett frikjente en 26 år gammel mann for knivdrap på Jar i februar i fjor. Men fagdommerne har satt kjennelsen til side, og saken må opp til ny behandling.