Forskningssenter for oljevirksomhet i Arktis til Tromsø

Tromsø gikk seirende ut av kampen med Narvik om lokaliseringen av et nytt forsknings— og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i Arktis.