OECD fastholder kritikken mot oljefondet

Oljefondets forvaltere mener de har svart godt nok på kritikken mot fondet, men det blir blankt avvist av sekretariatet i OECDs nasjonale kontaktpunkt i Norge.