• Høyesterett skjerper straffen for Rune Øygard. Scanpix

Høyesterett skjerper straffen for Rune Øygard

Høyesteretts dom mot Rune Øygard (54) på to år og tre måneders fengsel er historisk streng og er helt uten grunnlag i rettspraksis, mener forsvareren.