Mutt og motvillig kronvitne i gjengdrapssaken

Hovedvitnet i gjengdrapssaken var lite villig til å svare da avhøret kom inn på krigen mellom Young Guns og B-gjengen og forsøkene på fredsmekling.