Leger krever gransking av sykehus-sammenslåing

Legeforeningen ber om en uavhengig gransking av sammenslåingen av sykehusene i Oslo. Verken fylkeslegen eller Helsetilsynet kan stå for dette, mener legene.