Datatilsynet åpner for pasient-GPS

Det går trolig mot en oppmykning av lovverket slik at det blir tillatt å utstyre demente med GPS-sendere.