• Dårlig inneklima kan gi store helseplager.

- Fukt i huset like farlig som passiv røyking

Ser man bort fra kreft, er helserisikoen den samme ved fukt i hus som ved passiv røyking, sier overlege og spesialist på inneklima.