BA-HR sparket direktør etter krav på 2 millioner

Direktør Kari E. Breirem sparkes fra advokatfirmaet BA-HR for "grovt brudd på taushetsplikten".