Gabrielsen vil ha mer utbygging i strandsonen

Nærings— og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H) mener det kan bygges mer i strandsonen langs norskekysten, og går hardt ut mot boplikten.