Sykepleierne: -Nytt forhandlingshåp

Norsk Sykepleierforbund mener meklingsresultatet i privat sektor gir sykepleierne gode muligheter i oppgjøret for offentlig sektor.Sykepleierforbundet forutsetter imidlertid at profilen fra privatoppgjøret ikke overføres til kommunal sektor.