Veidekke kan slippe unna utestenging

Veidekke slipper etter alt å dømme både bot og utestengelse fra fremtidige anbudskonkurranser. Årsaken er en hemmelig avtale med myndighetene.