Forenkling viktigere enn bekjempelse av økokrim

Å gjøre det enklere for eierne å drifte små aksjeselskaper seiret over hensynet til bekjempelse av økonomisk kriminalitet da Stortinget tirsdag vedtok å avskaffe revisorplikten for småbedrifter.