Kraftig omsetningsøkning for Rec

Solenergiselskapet Rec leverte et driftsresultat på 772 millioner kroner i årets første kvartal, mot minus 125 millioner kroner i samme periode i fjor. Omsetningen er nær doblet i perioden.