Folk mangler kunnskap om pensjon

En ny undersøkelse fra Nav kan tyde på at folk vet mindre enn de skulle ønske om pensjon. Halvparten har dårlig kjennskap til regler og rettigheter.