Fredrik søker leilighet

Han finner ikke bosted i Bergen, og håper at reklamefilmen om ham selv vil lokke utleiere.