Retten frigir Treholt-opptak

Retten gir pressen tilgang til alle lydopptak fra åpen rett, og pålegger PST å oversende lydopptak fra lukket rett for mulig avgradering.