Ulv sett i Kvinesdal

Flere personer har observerte en ulv i Austerdalen i Kvinesdal.