Kongen gjestet rundebordskonferanse i KN-regi

Rundt hundre delegater fra hele verden skal under en rundebordskonferanse på Sundvollen denne uka evaluere Kirkens Nødhjelp (KN) som organisasjon og legge strategier for de neste fem årene.