Åpen for statsstøtte til NSBs fjerntog

Samferdselsminister Torild Skogsholm sier det er uakseptabelt at NSB legger ned sine fjerntog. Hun er åpen for å gi økte subsidier til å dekke tapene på disse strekningene.