Eksamenslesing gir overfladisk læring

Taktisk skippertakslesing til eksamen gir i det norske utdanningssystemet bedre karakterer enn faglig forståelse.