Strid om Krigskorset, påstått rasisme og ytringsfrihet

Høyesterettsadvokat Erik Gjems-Onstad tar kraftig til motmæle mot SOS Rasisme, som har krevd at Kongen i statsråd må frata Gjems-Onstad Krigskorset og andre krigsmedaljer.