Sprikende forklaringer fra DnB NOR-siktede

De to siktede i DnB NOR-saken har gitt forskjellige forklaringer på innholdet i den avgjørende samtalen mellom de to.