Bedre ordninger for å hjelpe pleietrengende

Det skal bli lettere for folk i jobb å hjelpe syke og pleietrengende i familien.