NAV kjøper konsulenttjenester for 1,2 milliarder

Opposisjonen er overrasket over den enorme konsulentbruken til NAV og vil bli orientert av arbeidsministeren.