• Sverre Diesen risikerer å måtte gå fra stillingen som forsvarssjef.

Diesen kan bli møtt med krav om avgang