Fem og et halvt års fengsel for cannabis-organisator