Psykiatriske institusjoner bryter loven

Statens helsetilsyn mener det begås lovbrudd på 22 av 28 distriktspsykiatriske sentre som tilsynet har undersøkt.