Feil på brannslokkeapparater solgt i Norge

Det er avdekket feil på enkelte typer brannslokkeapparater som er blitt solgt i Norge i løpet av de siste to årene.