Bred muslimsk front mot Dagbladet

Muslimer fra alle leire – også ikkepraktiserende – er sjeldent samstemte i at det var uklokt av Dagbladet å trykke den omstridte israelske Muhammedtegningen.