Mistanke om påsatte branner i Haugesund

Politiet i Haugesund har mistanke om at to branntilløp sent om kvelden skjærtorsdag var påsatt.