Mørklagt fredag i Hammerfest

En brann i en trafostasjon førte til at Hammerfest var mørklagt i mange timer fredag. Ved 20-tida var brannen fortsatt ikke helt slukket.