Skuffet over streng dom i Søndre Land-saken

Knut Arne Thorstensen (35) er skuffet over at Eidsivating lagmannsrett har dømt ham til lovens strengeste straff for drapene på Vollheim gård.