Norske sjøfugler dør ut

En rekke fuglearter er i ferd med å dø ut langs kysten. Klimaendringer og overfiske er viktige årsaker.