Barnetrygd i strid med EØS-avtalen

ESA krever at Norge fjerner begrensninger på barnetrygd til barn av foreldre der den ene jobber i Norge mens barnet bor i en annen EØS-stat.