Stort beslag av spylevæskeholdig sprit

Tollere i Oslo fant i september et parti på 3735 liter smuglersprit. I tillegg til vanlig alkohol, inneholdt spriten også 3 prosent isopropanol, et stoff som er mye brukt i spylevæske.