Forbereder soning i Norge for French og Moland

Justisdepartementet har i hemmelighet begynt arbeidet med å få Tjostolv Moland og Joshua French overført til Norge ved en eventuell rettskraftig dom.