- Vil ikke være gissel for Nav

De funksjonshemmede trekker seg fra samarbeidet med Nav på hjelpemiddelområdet.