• Over 96,5 prosent har ikke pass når de søker asyl. Jarle Aasland

Nektes statsborgerskap på grunn av passbløff

8500 utlendinger med oppholdstillatelse i Norge er de siste tre årene blitt nektet pass og norsk statsborgerskap fordi de kan ha bløffet da de søkte asyl. Nå rammer det barna.