- Bruker vikarer til å registrere asylsøkere

Flere polititjenestemenn er kritiske til at ansatte fra et vikarbyrå er hentet inn av Politiets utlendingsenhet (PU) for å registrere asylsøkere.