Stortinget støtter forhandlinger om kampfly

Stortinget gir regjeringen mandat til å forhandle med Lockheed Martin og amerikanske myndigheter om nye kampfly til Forsvaret. Noen endelig kontrakt blir ikke inngått før i 2014.