Skal ta bakmenn i fiskefusk

Det skal bli mer risikabelt å fuske med fisk. I dag risikerer juksemakerne å miste lisens for fartøy. I framtiden kan synderne utestenges fra norsk fiskerinæring.