Asylsakene hoper seg opp hos UDI

Utlendingsdirektoratet (UDI) klarer ikke å redusere de lange saksbehandlingskøene. På fire år har antall asylsaker i kø vokst fra 2.999 til 9.300.