• Det blir stardig vanskeligere å få unge til å overta odelsretten fra sine foreldre. (Foto: Scanpix)

Færre vil benytte odelsretten

Mens to av tre ville benytte odelsretten i 1996, vil nå kun én av to gjøre det, viser ny undersøkelse.