Frykter opphoping av farlig avfall

Returordningen for kasserte elektriske og elektroniske produkter fungerer ikke, mener Norsk forening for farlig avfall (NFFA).