Frykter ikke ressurskrig i nord

Ressurskappløpet i Arktis har i seg potensialet for å kunne eskalere til væpnet konflikt. Men den nylig avgåtte sjefen for Fellesoperativt hovedkvarter, Jan Reksten, tviler på at det vil skje.