Litt under normalt i vannmagasinene

Beholdningen i kraftverkenes magasiner er litt dårligere enn normalt før vi går inn i den hardeste vinteren.