Politiet dømt for grov uforstand i overgrepssak

Spesialenheten for politisaker har ilagt Vestfinnmark politidistrikt foretaksstraff på 80.000 kroner for å ha unnlatt å etterforske overgrep mot en mindreårig jente.