Politikerne vil sette tak på lederlønn

Det er tverrpolitisk enighet om at det må være restriksjoner på banktoppenes lønninger dersom staten skal bistå med en ny tiltakspakke.