Fortsatt vanskelig å selge torsken

Minsteprisen på torsk er redusert med 25 prosent. Likevel har fiskerne problemer med å finne kjøpere til fangstene sine. Markedet er usedvanlig tregt.